Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Ράνια Σβίγκου: Πλήρως αλληλένδετα, πλουραλισμός και σεβασμός στις συλλογικές αποφάσεις


Η Ράνια Σβίγκου είναι μέλος της ΚΠΕ του ΣΥΝ

* Ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ενιαίος πολιτικός φορέας σε μια εποχή που τα κόμματα περνούν τη δική τους κρίση. Με ποιες δομές και πρακτικές μπορεί να εμπνεύσει και να εντάξει ουσιαστικά νέο κόσμο;


Το ζητούμενο για τον ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ στη νέα περίοδο που ανοίγεται μετά τη Συνδιάσκεψη είναι το πώς θα εκφράσει τα αιτήματα και τις ανάγκες της συντριπτικής πλειοψηφίας της κοινωνίας, πώς θα ενισχύσει τη συλλογική δράση και θα δώσει νέο νόημα στη σχέση του κόσμου με την πολιτική. Οι προσδοκίες που επενδύονται σε αυτόν δεν αφορούν μόνο στην υλοποίηση μιας μεροληπτικά ταξικής πολιτικής υπέρ των εργαζομένων, αλλά και στην οικοδόμηση μιας νέας σχέσης με αυτούς. Δεν θέλουμε παθητικούς αποδέκτες της εφαρμοζόμενης πολιτικής ούτε να μας ανατεθεί η εκπροσώπησή τους για τέσσερα χρόνια. Βασική προϋπόθεση, εξάλλου, για μια διαφορετική κοινωνία δημοκρατίας και κοινωνικής απελευθέρωσης είναι η από τώρα πραγμάτωση των αντιλήψεων αυτών μέσα στην κοινωνία και μέσα στο κόμμα, στις δομές του και στις πρακτικές του. Εξάλλου, οι γεμάτες πλατείες της Ευρώπης του προηγούμενου καλοκαιριού, ανέδειξαν ακριβώς αυτή τη διάθεση για ενεργό συμμετοχή, ιδιαίτερα μιας νεολαίας που έχει για χρόνια τεθεί στο περιθώριο από τις κυρίαρχες δυνάμεις. Θέλουμε να είμαστε η φωνή αυτής της νεολαίας, όπως και των εργαζομένων, των γυναικών, των κινημάτων, αλλά για να γίνει αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια νέα σχέση μεταξύ κόμματος και κινήματος, κυβέρνησης της Αριστεράς και πολιτών, καθώς και η ουσιαστική συμμετοχή όλων στη λήψη των αποφάσεων, η δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα, η δημιουργική σύνθεση των διαφορετικών ταυτοτήτων και ιδεολογικών ρευμάτων στο εσωτερικό μας.


* Πώς μπορεί να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στους στόχους του πλουραλισμού και του σεβασμού στις συλλογικές αποφάσεις;

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον σεβασμό στις συλλογικές αποφάσεις είναι η δημοκρατία στη λήψη τους, όπως και ο πλουραλισμός. Η συλλογικότητα που προσπαθούμε να οικοδομήσουμε, για να αφουγκράζεται τις κοινωνικές διεργασίες, για να συμμετέχει ενεργά σε αυτές και για να είναι αποτελεσματική, δεν μπορεί παρά να είναι συνισταμένη πολλών ιδεολογικών ρευμάτων της ευρύτερης Αριστεράς και να είναι ενάντια στον δογματισμό και τη μονολιθικότητα. Όμως αυτός ο πλούτος των ρευμάτων, των ιδεών και των ταυτοτήτων, οι εσωκομματικές διαφωνίες ακόμα, αλλά και η σύνθεση μέσα από τη διαφορετικότητα, για να λειτουργούν προωθητικά έχουν αντίστοιχα ως προϋπόθεση τον σεβασμό στην ενιαία συλλογικότητα και στις αποφάσεις της. Ο σεβασμός λοιπόν στις συλλογικές αποφάσεις και ο πλουραλισμός είναι δύο έννοιες πλήρως αλληλένδετες, από τις οποίες θα εξαρτηθεί εν πολλοίς τόσο η πειστικότητα στις απαντήσεις που θα κληθεί να δώσει το επόμενο διάστημα ο νέος φορέας όσο και συνολικά η αποτελεσματικότητά του.
 * Η Ράνια Σβίγκου είναι μέλος της ΚΠΕ του ΣΥΝ

Πηγή:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου