Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Η προτασή μας για την παραγωγικη ανασυγκρότηση


             
        Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΕ ΑΠΟΔΙΑΡΘΡΩΣΗ    

   Η ανυπαρξία στοιχειώδους  εθνικού σχεδιασμού και η πολιτική της παθητικής προσαρμογής στην νεοφιλελεύθερη ΚΑΠ καθώς και οι καταστροφικές επιλογές που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις του δικομματισμού οδήγησαν σε βαθιά και παρατεταμένη κρίση τον αγροτικό τομέα.
 

Μικρός και πολυτεμαχισμένος κλήρος, μεγάλος σε ηλικία πληθυσμός, έλλειψη υποδομών, τεχνολογική εξάρτηση της χώρας σε όλα τα επίπεδα της πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίησης, οργάνωσης και εμπορίας, είναι μερικά από σημαντικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας.
 

    Προσθέτοντας στα παραπάνω τη μνημονιακή λαίλαπα που σαρώνει τον αγροτικό χώρο με κορυφαία πράξη της εκχώρηση της ΑΤΕ στον όμιλο Πειραιώς, ο πρωτογενής τομέας  οδηγείται ραγδαία στην πλήρη αποσάθρωση του.

 
 

                    Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

 

Η πρόταση μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα απευθύνεται αλλά και προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή όλης της κοινωνίας της υπαίθρου.

Πρώτα και κύρια την ενεργό συμμετοχή των αγροτών, τόσο στη διαμόρφωση των πολιτικών όσο και στην υλοποίηση τους.
 

Εξίσου σημαντικό είναι να ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία όλοι οι εμπλεκόμενοι με την αγροτική παραγωγή φορείς και συλλογικότητες.


Η εναλλακτική ριζοσπαστική αγροτική πολιτική μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανόρθωση του πρωτογενή τομέα έχει στόχο μια βιώσιμη γεωργία σε όφελος των κοινωνικών αναγκών.
                 

 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

 

--Δημόσιος στρατηγικός σχεδιασμός

--Στήριξη συνεργατισμού και εναλλακτικών σχημάτων κοινωνικής οικονομίας

--Στήριξη του αγροτικού εισοδήματος – αναδιανομή σε όφελος των μικρομεσαίων αγροτών

--Στήριξη νεο-εισερχόμενων στη γεωργία

 


   ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 
 

1) Μέτρα άμεσης μείωσης του κόστους παραγωγής

2) Εξυγίανση συστήματος εμπορίας με στόχο την μείωση ψαλίδας τιμών παραγωγού καταναλωτή

3) Παροχή ρευστότητας στον αγροτικό χώρο

4) Εφαρμογή δίκαιου, απλού και αποτελεσματικού συστήματος φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος.

5)Στήριξη νεοεισερχόμενων στον αγροτικό χώρο

6) Διασφάλιση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων όλων των απασχολούμενων στη γεωργία.

 
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 

1) Εξυγίανση συστήματος εμπορίας με στόχο την μείωση ψαλίδας τιμών παραγωγού καταναλωτή

2) Εξυγίανση και αναγέννηση των αγροτικών συνεταιρισμών με νομοθετικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει  τη δημοκρατική συμμετοχική λειτουργία τους και τον παραγωγικό προσανατολισμό τους

3) Αύξηση προστιθέμενης αξίας αγροτικών προϊόντων και ενίσχυση της ποιοτικής γεωργίας

4) Επαναδραστηριοποίηση του δημοσίου ως αρωγού του αγροτικού τομέα

5) Ανάπτυξη της γεωργικής έρευνας και τεχνολογίας

6) Ειδικές κλαδικές και χωρικές πολιτικές

7) Χωροταξικός – περιβαλλοντικός σχεδιασμός και στήριξη της υπαίθρου

8) Δημόσια αγροτική τράπεζα για την στήριξη ​της  πρωτογενούς παραγωγής,  αλλά και της μεταποίησης και  διάθεσης των παραγομένων προϊόντων

9) Ενίσχυση του δημόσιου και καθολικού συστήματος ασφάλισης  του συνόλου της αγροτικής παραγωγής, με αναμόρφωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου του ΕΛΓΑ

 

Η αγροτική πολιτική οφείλει να πάψει να είναι αποκλειστικά και μόνο ένας μηχανισμός κατανομής ενισχύσεων και να ενεργοποιήσει τα αναπτυξιακά ανακλαστικά του αγροτικού χώρου, ώστε να αναβαθμίσει τον ρόλο του τόσο σε οικονομικό (περιφερειακή ανάπτυξη – δημιουργία διακλαδικών σχέσεων με την υπόλοιπη οικονομία) όσο και κοινωνικό επίπεδο (ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων, προστασία του περιβάλλοντος).

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

           Αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής. Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, ασφαλών για τους καταναλωτές. Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των τοπικών προϊόντων. (Κορινθιακή σταφίδα, Σουλτανίνα, Αγιωργίτικο Νεμέας, πολλαπλασιαστικό υλικό –φυτώρια-, προϊόντα της πεδιάδας του Φενεού).

           Αύξηση των καλλιεργειών κηπευτικών προϊόντων. Δημιουργία ομάδων παραγωγών και οργάνωση κέντρων παραγωγής.

           Αναβάθμιση των κρατικών υπηρεσιών και υποδομών, που υπάρχουν στο Νομό ( ΠΕΓΕΑΛ, κρατικό κτήμα Ξυλοκάστρου, κρατικό κτήμα Βέλου και Κονιάρειο Ινστιτούτο) με σκοπό την ανάδειξη και βελτίωση των καλλιεργειών και την αγροτική έρευνα.

           Προώθηση των αγροτικών προϊόντων ΟΠΑΠ (προϊόντα ονομασίας προελεύσεως), της βιολογικής γεωργίας και εναλλακτικών μορφών μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, με πρωτεύοντα ρόλο στους συνεταιρισμούς. Προστασία της ζώνης ΠΟΠ (προϊόντα ονομασίας προελεύσεως).

           Λειτουργία της Περιφερειακής Αγοράς του Λεχαίου για τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων και την παράκαμψη των μεσαζόντων.

           Λειτουργία του ΑΤΕΙ οινολογίας – αμπελουργίας στη Νεμέα, με έμφαση στην εφαρμογή μεταπτυχιακών προγραμμάτων και τη δημιουργία υποδομών, που θα καταστήσουν την περιοχή σε αμπελο –οινικό κέντρο της Μεσογείου.

           Ενίσχυση της κτηνοτροφίας στο νομό, η οποία  μπορεί να έχει εξαιρετικές προοπτικές. Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών.

           Πάταξη του παράνομου κυκλώματος οινοποίησης και εμπορίας εισαγομένων αγροτικών προϊόντων που βαφτίζονται ελληνικά.

           Προστασία των υδάτινων πόρων, δημιουργία μικρών τοπικών φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και μπορούν να δώσουν λύσεις τόσο στο θέμα της ύδρευσης, όσο και στο θέμα της άρδευσης. Επίσπευση της κατασκευής του φράγματος στον Ασωπό. Αξιοποίηση του φράγματος στη λίμνη Δόξα με την κατασκευή του δικτύου διανομής.

           Εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου του νομού, το οποίο  θα συμβάλει στη μείωση του κόστους παραγωγής και στην ορθολογική διαχείριση  των υδάτινων πόρων.

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου